Web 2.0 tworzy Telco 2.0

Wpływ Web 2.0 na branżę telekomunikacyjną doprowadził do tego, co niektórzy określają mianem Telco 2.0. Branża telekomunikacyjna w nowej szerokopasmowej ekonomii, napędzana przez Web 2.0 przekształca się w kierunku nowych modeli biznesowych. W nowym środowisku Telco 2.0, operatorzy sieci będą musieli zrobić więcej niż tylko pobierać od konsumentów opłaty za czas połączeń, czy też ilości ściągniętych danych.

Publikacja: 21.12.2009 14:13

Web 2.0 tworzy Telco 2.0

Foto: Alcatel – Lucent

Web 2.0 tworzy Telco 2.0 Poniedziałek, 21 Grudzień 2009 04:09

Wpływ Web 2.0 na branżę telekomunikacyjną doprowadził do tego, co niektórzy określają mianem Telco 2.0. Branża telekomunikacyjna w nowej szerokopasmowej ekonomii, napędzana przez Web 2.0 przekształca się w kierunku nowych modeli biznesowych. W nowym środowisku Telco 2.0, operatorzy sieci będą musieli zrobić więcej niż tylko pobierać od konsumentów opłaty za czas połączeń, czy też ilości ściągniętych danych.

W niedalekiej przyszłości dostawcy usług telekomunikacyjnych będą musieli znaleźć sposoby wygenerowania wpływów z usług o wartości dodanej, które zaoferują dostawcom aplikacji i treści. Sprzyja im fakt posiadania tak wielkie bazy danych klientów – jak żaden inny dostawca na rynku konsumenckim – informacji o profilach abonentów, jak również możliwość zagwarantowania jakości usług (Quality of Service) oraz szerokiej dostępności produktów. Ten aspekt można wykorzystywać przy negocjacji kontraktów. Jest całkiem oczywiste, że można wynegocjować bardziej lukratywny kontrakt z dostawcą aplikacji, czy treści, jeśli za pomocą danej sieci można dotrzeć do większej liczby użytkowników końcowych. Dwa główne podejścia do Web API to REST (Representational State Transfer) oraz SOAP (Simple Object Access Protocol), oba wykorzystujące XML w charakterze bloku danych. W branży telekomunikacyjnej obserwuje się trend związany z przechodzeniem od obecnych rozwiązań SOAP w kierunku rozwiązań REST, z uwagi na fakt, iż REST jest bardziej rozpowszechniony w Internecie.

Głównym filarem finansowania usług Web 2.0 są przychody z reklam on-line. Dzięki informacjom z sieci telekomunikacyjnej może być ona bardziej zindywidualizowana, interaktywna i wciągająca. Dostawcy usług telekomunikacyjnych mogą również poprawić jakość serwisów społecznościowych poprzez wiedzę, jaką skupiają wokół tych grup ludzi. Jeżeli operatorzy będą posiadali wystarczająco bezpieczne sieci kontekstowe pracujące w czasie rzeczywistym (real-time and context-aware networks), to ich rola będzie zasadnicza. Wśród nich będą również operatorzy komórkowi, ponieważ reklama mobilna stanie się bardziej powszechna. Według prognoz Juniper Research w latach 2008-2013 rynek reklamy mobilnej wzrośnie z 1,3 miliarda dolarów do 7,6 miliardów dolarów.

Rozwiązania Web 2.0 mają również wpływ na sposób, w jaki ludzie komunikują się i współpracują w życiu zawodowym. Enterprise 2.0 stanowi wyzwanie, ale również oferuje wiele możliwości, z których najważniejsze to popularyzacja aspektów sieci społecznościowych Web 2.0 oraz ich profesjonalizacja w taki sposób, aby stały się użyteczne i cenione w środowisku pracy.

Poczyniono już znaczne wysiłki związane z wymianą informacji pomiędzy urządzeniami komunikacyjnymi oraz aplikacjami sieciowymi i biznesowymi. Możliwości wydają się nieskończone, chociaż wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI) nadal pozostaje nieokreślony. Ale taka ogromna wymiana biznesowo wrażliwych informacji wiąże się z kwestiami odpowiedniego zabezpieczenia sieci kontekstowych. Strategia Alcatela-Lucenta polega na dostarczaniu narzędzi do łączenia sprawdzonego potencjału operatorów sieciowych z usługami Web 2.0.

Konwergencja obydwu środowisk pozwoli miliardom użytkowników korzystać, przy pomocy dowolnego urządzenia, z niezliczonej liczby stron internetowych z gwarancją bezpieczeństwa, wysokiej jakości oraz poufności a także możliwością spójnej taryfikacji wszelkich usług. Kluczem do większego wykorzystania usług i wzrostu satysfakcji klientów jest ergonomia. Kompleksowe rozwiązania IMS [b]Alcatela-Lucenta[/b] dają operatorom telekomunikacyjnym możliwość oferowania wielokanałowej, bezprzerwowej komunikacji użytkownikom korzystającym z wielu urządzeń i sieci. Konwergencję z usługami Web 2.0 uzyskuje się poprzez integrację funkcji telekomunikacyjnych z portalem internetowym operatora (np. inicjowanie połączeń głosowych ze strony internetowej), zarządzanie książką adresową, obecnością i funkcjami komunikatora.

Narzędzia [b]Alcatela-Lucenta[/b] udostępniają otwarte API, które mogą zostać wykorzystane przez twórców aplikacji mash-up. Firma oferuje również rozwiązania dla sektora przedsiębiorstw tj. systemy ujednoliconej komunikacji (unified communications) oraz platformy Contact Center Genesys. Rozwiązania wchodzące w skład oferty, to systemy typu „wszystko w jednym” (all-in-one) przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw (integracja blogów i prostych baz danych w połączeniu z usługami w zakresie sprawdzania obecności, komunikacji, mobilności, itd.), jak również rozwiązania dla dużych firm, gdzie systemy komunikacji i współpracy uzupełniają aplikacje Enterprise 2.0 innych dostawców takich jak IBM, czy Microsoft.

Wprowadzona przez [b]Alcatel-Lucent[/b] usługa Open API umożliwia programistom i usługodawcom na szybkie tworzenie i bezpieczne testowanie nowych usług. Open API daje zarządzany, kontrolowany dostęp do informacji i funkcji sieciowych operatorów za pośrednictwem portalu internetowego ([link=http://developer.openapiservice.com]Openapiservice[/link]). Programiści mogą wykorzystywać zebrane w jednym miejscu mechanizmy stosowane przez wielu operatorów, co eliminuje konieczność indywidualnego kontaktowania się z nimi i daje potencjalny dostęp do dużej liczby ich klientów. Po zawarciu tylko jednej umowy programiści mają dostęp do łatwych w użyciu interfejsów API, a także do pomocy technicznej i zaawansowanego środowiska testowego.

Należące do [b]Alcatela-Lucenta[/b] Laboratoria Bella opracowują kilka technologii pozwalających na przekształcenie dostawców usług telekomunikacyjnych i przedsiębiorstw w graczy Web 2.0. Wśród nich jest projekt badawczy w zakresie aplikacji mash-ups, czy projekt o nazwie People&Projects oferujący użytkownikom możliwości organizowania się w grupy oraz projekty i bardziej wydajne zarządzanie wiedzą w korporacji.

Możliwości współpracy dostawców usług telekomunikacyjnych i twórców aplikacji w środowisku Web 2.0 są nieograniczone i z pewnością doprowadzą do wytworzenia nowych modeli biznesowych. Zapewnią one uzyskanie satysfakcjonującego ARPU (Average Revenue Per User) z wielu, ale niewielkich strumieni przychodów, jak opłata za dostęp do sieci, podział zysków ze sprzedaży aplikacji i treści, spersonalizowanych reklam i wzbogaconych o informacje sieciowe usług społecznościowych.

Web 2.0 tworzy Telco 2.0 Poniedziałek, 21 Grudzień 2009 04:09

Wpływ Web 2.0 na branżę telekomunikacyjną doprowadził do tego, co niektórzy określają mianem Telco 2.0. Branża telekomunikacyjna w nowej szerokopasmowej ekonomii, napędzana przez Web 2.0 przekształca się w kierunku nowych modeli biznesowych. W nowym środowisku Telco 2.0, operatorzy sieci będą musieli zrobić więcej niż tylko pobierać od konsumentów opłaty za czas połączeń, czy też ilości ściągniętych danych.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów