Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował zaproszenie do dialogu technicznego, jaki ma poprzedzić zamówienie na budowę systemu pomiaru parametrów jakościowych łączy dostępu do internetu, którą to urząd zapowiada od zeszłego roku, i podstawę do którego dała nowelizacja prawa telekomunikacyjnego.

W ramach założeń dialogu technicznego przewidywana jest konfiguracja serwera centralnego systemu i serwerów testowych w sieciach uczestniczących w badaniu ISP (w zaproszeniu do dialogu pada sformułowanie: zaproszonych) oraz u dostawców treści internetowych. Serwer centralny będzie udostępniał aplikację pomiarową, którą wywoływać będą użytkownicy sieci dostępu do internetu.

Badaniu będzie podlegać prędkości tranismisji pliku testowego w górę i w dół sieci, opóźnienie, stopa opóźnienia pakietów, współczynnik utraty pakietów i stopa błędów transmisji danych. Pomiary będą dokonywanie na poziomie kilku typów protokołów transmisji danych. Wyniki pomiaru (wraz z rekomendacjami) będą udostępniane abonentom i automatycznie raportowane do serwera centralnego.

UKE chciałoby prowadzić dialog technicznych z co najmniej czterama partnerami, ale nie więcej niż dziesięcioma. Na zgłaszanie chętni mają czas do 22 marca, tj. przyszłego piątku.

Zaproszenie do dialogu nie określa wprost, kto może się ubiegać o udział, choć jest mowa o konsultacjach z „przedsiębiorcami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie przedmiotu planowanego zamówienia”.