Telekomunikacja Polska, Netia, P4 oraz firma doradcza DGT porozumiały się z Ministerstwem Infrastruktury w sprawie uczestnictwa w – pierwszej, jak do tej pory – prezentacji Polski na konferencji Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej. Partnerzy wezmą na siebie część kosztów uczestnictwa w imprezie, która odbędzie się w październiku br. w Genewie.

„Pawilony narodowe stanowią kluczowe wydarzenie podczas trwania ITU Telecom World 2011. Pawilony narodowe będą doskonałą okazją dla państw do zaprezentowania swoich technologii oraz rozwiązań telekomunikacyjnych. Równie ważną jest perspektywa zaprezentowania na forum międzynarodowym możliwości inwestycyjnych jakie oferuje Rzeczpospolita Polska” – twierdzi Ministerstwo Infrastruktury.

Resort zajmuje się koordynacją utworzenia „polskiego pawilonu”. Poza wymienionymi wyżej czterema firmami szuka dalszych partnerów finansujących przedsięwzięcie. Jaki będzie jego koszt? – Oszacowanie całościowego kosztu organizacji „polskiego pawilonu” będzie możliwe po wyłonieniu firmy projektowej i wykonawcy oraz oszacowaniu kosztów promocji pawilonu – dowiedzieliśmy się tylko.