Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku wybrała ofertę konsorcjum firm Simtel (lider) i Elvys w przetargu na dostawę systemu telekomunikacyjnego – Zintegrowanego Sytemu Ratownictwa.

Platforma, jak napisano w SIWZ, „ma zintegrować istniejące systemy łączności radiowej takie jak radiowy system DMR Capacity PLUS z konwencjonalnymi systemami telekomunikacyjnymi telefonii stacjonarnej aktualnie użytkowanymi przez Pomorską Policję”. System będzie też integrował aktualnie wdrażany nowy system telefonii IP będący jednym z elementów systemu telekomunikacyjnego OST 112. Projekt zakłada również wymianę istniejących analogowych radiostacji bazowych na cyfrowe.

Zwycięskie konsorcjum z tytułu realizacji projektu (ma na to rok) zainkasuje 7,07 mln zł brutto. W przetargu, który miał charakter otwarty, wpłynęło łącznie dwie oferty. Konkurencyjna, którą złożyła spółka DGT, miała wartość 8,12 mln zł brutto.

Budżet przygotowany przez KWP w Gdańsku na projekt miał wartość ok. 8,2 mln zł brutto. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych.