Orange oferuje abonentom jedną taryfę abonamentową (20 zł miesięcznie), podczas gdy Era i Play mają odpowiednio 3 i 4. Po wyczerpaniu limitu minut do własnej sieci i na numery stacjonarne cena minuty w Orange strefa wynosi 0,12 zł za minutę, podczas gdy w Erze jest to 0,17 zł za minutę, a w Play 0,29 zł za minutę. Orange umożliwia przeniesienie wcześniej użytkowanego przez abonenta numeru z sieci stacjonarnej.

Ofertę home zone, jako bezpośrednią konkurencję dla usług sieci stacjonarnych pierwsza wprowadziła na polskim rynku Era. Operator nie chce podać dokładnych danych o liczbie abonentów usługi. Na koniec III kwartału 2009 r. miał 400 tys. klientów różnych usług typu stacjonarnego (home zone, WLR, dodatkowym numer stacjonarny na telefonie komórkowym), czego ok. 75 proc. przypadło na Erę Domową.