– Nie 270 mld euro, ale kwotę przeszło trzykrotnie niższą pochłonie realizacja Agendy Cyfrowej 2020 – szacuje firma badawcza Point Topic. Wedle jej najnowszego raportu – przy zastosowaniu autorskiej kalkulacji kosztów – wdrożenie Agendy Cyfrowej będzie wymagać włożenia w europejski rynek „tylko” 82 mld euro.

Podstawowe założenia w przyjęte przez Point-Topic metodologii sprowadzają się do oceny, jaka liczba mieszkańców Unii Europejskiej zasiedla tereny niskozurbanizowane oraz jaka technologia niezbędna jest do zapewnienia im usług o przepustowości NGA (od 30 Mb/s do 100 Mb/s).

Według Point-Topic na terenach bardzo nisko zurbanizowanych mieszka 14 proc. mieszkańców Unii, podczas gdy inne szacunki mówiły o 19 proc. Te obszary pochłoną gros przewidzianych inwestycji – 63 proc. z całej kwoty (52 mld euro) według Point-Topic. Firma badawcza szacuje, że koszt podłączenia jednego HP na tym ternie średnio będzie kosztowac ok. 2 tys. euro i będzie musiał zostać pokryty ze środków publicznych.

Dodatkowo, według Point-Topic, technologia VDSL (na terenach wyżej zurbanizowanych) powinna być miernikiem potrzeb dla dostępu NGA, jako najbardziej rozpowszechniona i zapewniająca wymagane Agenda parametry dostępu. Modernizacja miedzianych sieci do tego standardu będzie tańsza, niż budowa FTTH. Point-Topic przypomina, że również DOCSIS 3.0 realizują cele Agendy Cyfrowej i ogranicza potrzebę budowania sieci w pełni optycznych.