Równo połowa przebadanych w Polsce respondentów w wieku 21-32 lat byłaby gotowa złamać firmowe zasady ograniczające możliwość używania w miejscu pracy prywatnych urządzeń mobilnych. To o 150 proc. więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym – wynika z badania Fortinet Internet Security Census 2013.

Ta gotowość do ignorowania zasad mających chronić zarówno pracodawców, jak i samych pracowników dotyczy również innych obszarów. Na przykład 1/4 respondentów z Polski korzystających z usług przechowywania danych w chmurze (np. DropBox) do celów służbowych stwierdziła, że złamałaby zasady zakazujące im tego. Jeśli chodzi o najnowsze technologie, takie jak Google Glass czy inteligentne zegarki, niemal połowa respondentów (44 proc.) wyraziła gotowość złamania firmowych zasad ograniczających korzystanie z takich technologii w miejscu pracy.

Wyniki osiągnięte w Polsce są porównywalne do średniej światowej, chociaż nie we wszystkich kategoriach. Wynika z nich, iż w naszym kraju korzystanie z serwisów typu cloud nie jest aż tak popularne i uzależniające jak w innych  państwach. Na świecie swoją chęć do łamania polityki firmy w zakresie serwisów cloud deklaruje bowiem o 11 proc. więcej badanych niż w Polsce.

Badanie Fortinet Internet Security Census 2013  miało charakter globalny i obejęł 3200 absolwentów uczelni wyższych w wieku 21-32 lat, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i posiadających własnego smartfona, laptopa lub własny tablet. W ankiecie wzięły udział osoby z 20 krajów: Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Francja, Niemcy, Hongkong, Indie, Włochy, Japonia, Korea Płd., Meksyk, Holandia, Polska, Rosja, Hiszpania,Tajwan, Wielka Brytania oraz USA.