Centrum Usług Wspólnych (państwowa jednostka budżetowa, która wiosną zastąpiła Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) ogłosiła przetarg na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Kancelarii Premiera.

Operator będzie odpowiadał za łączność głosową oraz dostęp do internetu dla wyznaczonej grupy numerów (musi zachować dotychczasowe numery). Usługi będą świadczone poprzez podłączenie łącz telefonicznych ISDN i analogowych POTS drogą kablową.

Ze względu na specyfikę kontraktu zamawiający postanowił zorganizować dla zainteresowanych firm wizję lokalną, która ma im zdobycie wszelkich informacji dotyczących zadania.

„Zamawiający zaleca wykonawcom wzięcie udziału w wizji, gdyż uważa ją za niezbędną dla kompleksowego sporządzenia ofert” – napisano w ogłoszeniu o przetargu. Centrum Usług Wspólnych chce podpisać dwuletnią umowę z operatorem. Jej wartość, szacowana na podstawie wadium (wynosi 15 tys. zł), może sięgnąć 0,5 mln zł. Oferty w przetargu można składać do 29 sierpnia.