Kontrole w biurach Polkomtela, PTC, P4 oraz Info-TV-FM miały pomóc w wyjaśnieniu, czy miała miejsce zmowa w sprawie pilotażu telewizji mobilnej.  

– Kontrole u operatorów zakończyły się w styczniu. Trwa postępowanie wyjaśniające w sprawie ewentualnego zawarcia porozumienia dotyczącego usługi telewizji mobilnej, w ramach którego kontrola została przeprowadzona. Obecnie analizowane są m.in. materiały znalezione w siedzibach przedsiębiorców. Nasze ustalenia i wnioski będą znane po zakończeniu postępowania wyjaśniającego. Jeśli potwierdzą się przypuszczenia o niedozwolonym porozumieniu wszczęte zostanie postępowanie antymonopolowe – poinformował serwis rpkom.pl Maciej Chmielowski, specjalista w UOKiK.

Wcześniej urząd nie odpowiedział na pytania rpkom.pl i „Rzeczpospolitej” o powód, dla którego kontrolami nie zostały objęte biura Orange.