Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego badanie rocznych sprawozdań z prowadzonej przez Telekomunikację Polską rachunkowości regulacyjnej za rok 2013, 2014 i 2015 oraz wyników kalkulacji kosztów na lata 2015, 2016 i 2017 wykona firma Ernst & Young Audit oraz Ernst & Young Business Advisory.

Postępowanie konkursowe odbyło się w dwóch etapach. W pierwszym etapie komisja powołana przez Prezesa UKE do przeprowadzenia postępowania konkursowego, dokonała oceny jedynej złożonej oferty pod względem spełnienia wymagań formalno-prawnych, po czym oferta zakwalifikowana została do oceny w etapie drugim.

W drugim etapie komisja konkursowa dokonała oceny oferty Ernst & Young Audit soraz Ernst & Young Business Advisory pod względem spełnienia kryteriów merytorycznych wskazanych w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego.