50,7 mln kart SIM było aktywnych w polskich sieciach komórkowych w końcu grudnia 2011 r. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.  Oznacza to, że przez kwartał przybyło ich w zestawieniu blisko 1,29 mln, a przez rok 3,22 mln.

Relatywnie duży przyrost w statystykach w IV kwartale ub.r. to zapewne w dużej mierze efekt zmiany polityki jednego z trzech największych operatorów komórkowych, który wydłużył „życie” kart SIM.

Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci T-Mobile zapowiedziała we wrześniu, że w jej przypadku aktywność karty będzie wydłużana o rok licząc od każdego odebranego lub wykonanego połączenia. Miroslav Rakowski, prezes PTC szacował, że w IV kwartale spółce przybędzie około 1 mln użytkowników w segmencie pre-paid. Zmiana metodologii w T-Mobile nastąpiła 6 października.

Wcześniej „długie życie” kart SIM wprowadziły P4 (w ofercie Fresh) oraz CenterNet.

Próbę wydłużenia życia kart SIM podjął także Orange. Ale ta sieć komunikowała do tej pory, że wydłużenie aktywności karty jest możliwe, jeśli użytkownik w okresie promocji wyśle sms na podany numer. Do końca listopada taki sms wydłużał aktywność karty o 2 lata. Wysłany później – o rok.