Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) rozpoczęła nabór wniosków do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. W pierwszej tegorocznej rundzie programu na koszty dostawy i instalacji terminali oraz usług internetowych (przez trzy lata) do rozdysponowania jest kwota 113,7 mln zł. Dofinansowanie może sięgnąć maksymalnie 85 proc. wartości wniosku.

Wnioski w programie składać mogą jednostki samorządu terytorialnego, w tym również w konsorcjach z organizacjami pozarządowymi. Usługi dla użytkowników końcowych realizują jednak operatorzy. Nabór wniosków w programie potrwa do końca maja br.

Druga runda programu realizowana będzie na przełomie lata i jesieni. Dostępna kwota środków, jakie będą alokowane w drugiej rundzie nie jest jeszcze znana. Celem PO IG 8.3 jest sfinansowanie dostępu do internetu dla osób w trudnej sytuacji materialnej.