Telecom Italia, największy operator telekomunikacyjny we Włoszech, zapowiedział że do końca 2012 r. zatrudnienie w firmie zostanie zredukowane o 6,8 tys. osób. Telecom Italia zatrudnia w sumie 71,4 tys. osób.

Decyzja o zwolnieniach jest elementem planu redukcji kosztów i podniesienia wydajności pracy w firmie. Zapowiedź operatora nie podoba się związkom zawodowym działającym w firmie. – Jesteśmy przeciw zwolnieniom, które mają posłużyć wypłatom dywidend i zmniejszaniu długu – powiedział agencji Bloomberg Emilio Miceli ze związki CGIL. Telecom Italia niedawno zapowiedział zmniejszenie długu firmy o 5 mld euro do końca 2012 r. oraz stopniowe zwiększanie dywidend od zysków wypłacanych akcjonariuszom.