Agnieszka Boboli została nowym szefem Centrum Projektów Informatycznych. Jej zastępcą będzie Tomasz Jeruzalski.

Zmiany kadrowe w podlegającym Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji Centrum Projektów Informatycznych nastąpiły zaraz po dymisji jego dotychczasowych dyrektorów Zbigniewa Olejniczaka oraz jego zastępcy Mariusza Grajka.

Agnieszka Boboli związana jest z branżą informatyczną od ponad 30 lat. W latach 1995-1997 była doradcą ministra sprawiedliwości. Opracowywała strategie rozwoju systemów informatycznych wspomagających wymiar sprawiedliwości, realizowała projekt Centralnego Rejestru Skazanych oraz projekt CORS. W latach 1991-1995 była pełnomocnikiem ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej ds. informatyzacji, opracowywała strategię rozwoju systemów informatycznych wspomagających procesy zachodzące w rolnictwie, w latach 1997–1999 była zastępcą dyrektora Departamentu Informatyki BGŻ. W latach 1995 – 2007 była arbitrem zamówień publicznych z listy prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Jej zastępca Tomasz Jeruzalski jest wykładowcą i kierownikiem pracowni informatycznej oraz administratorem bezpieczeństwa informacji na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi tam zajęcia z zakresu rozwiązań informatycznych oraz zarządzania rojektami. Obronił rozprawę doktorską „Systemy informatyczne a efektywność oraz skuteczność procesów administracji publicznej”. Pracował jako kierownik-koordynator projektu IT w instytucjach takich jak: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Informacji Społeczno–Gospodarczej (Ministerstwo Gospodarki), Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Kierował projektami dotyczącymi zarówno tworzenia i wdrażania systemów transakcyjnych jak i rejestrów oraz hurtowni danych.