– Tylko 20 proc. kosztów budowy sieci szerokopasmowej to materiały. Resztę kosztów generują np. prace ziemne i inne czynności. Dlatego w budowie sieci regionalnych maksymalnie trzeba wykorzystać efekt synergii z budową dróg – mówił na konferencji Stanisław Dąbek z Ministerstwa Infrastruktury.

Przedstawiciel resortu streścił m.in. regulacje, jakie wprowadza ustawa o wspieraniu usług i sieci szerokopasmowych odnośnie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym.

Zbudowanie w pasie drogowym kanału technologicznego umożliwiającego np. ułożenie światłowodów jest obowiązkiem budującego drogę, jeśli tylko w ciągu 60 dni zgłoszone zostanie zapotrzebowanie na taki kanał technologiczny. Przepis dotyczy zarówno dróg krajowych, jak i pozostałych dróg publicznych. – Decyzję o zwolnieniu z obowiązku budowy kanału technologicznego może podjąć tylko minister właściwy do spraw łączności – wyjaśniał Stanisław Dąbek.