Aż dwanaście  podmiotów zgłosiło chęć pełnienia roli operatora infrastruktury w budowanej przez województwo dolnoślaskiej sieci regionalnej.

W ramach postępowania  „Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowa i eksploatacja sieci” wpłynęły wnioski o zawarcie umowy koncesji od następujących firm: Emitel, NASK. Exatel, TK Operator, Wasko, Longside Investments,  Fonndlar. Swe oferty złożył też pięć konsorcjów: Politechniki Wrocławskiej Dolnośląskej Agencji Współpracy Gospodarczej,   KT Corporation z Icraftem i KBTO, HFC z Telekomunikacją Wielkopolska, Data Techno Park ze Śląska Siecią Metropolitalną, Hyperiona z Małopolską Siecią Szerokopasmową.

Projekt Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej realizowany jest w modelu, w którym ryzyko budowy części pasywnej sieci przyjął na siebie podmiot publiczny – tj. województwo  dolnośląskie, natomiast partner prywatny działający jako operator infrastruktury będzie zobowiązany do zaprojektowania i  wybudowania infrastruktury aktywnej, rozbudowy sieci dystrybucyjnej oraz do eksploatacji całej sieci.

W ramach DSS powstanie około 1750 km linii światłowodowych i ponad 100 węzłów. Projekt Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej ma na celu likwidację miejsc wykluczenia informacyjnego w  regionie – głównie na obszarach wiejskich i małych miast. Wartość calego  projektu to ok. 204 mln zł.