Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał zgodę na świadczenie przez powiat mrągowski usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą hotspotów.

W stolicy polskiego country uruchomione zostanie 60 punktów bezpłatnego dostępu do Internetu – 46 zewnętrznych i 14 wewnętrznych.

Uruchomiając hotspoty powiat mrągowski będzie musiał jednak wprowadzić kilka ograniczeń. Maksymalna przepływność łączy dla wysyłania, jak i odbierania danych nie może być wyższa niż 256 kbit/s, a łączny czas trwania połączenia dla hotspotów nie będzie mógł przekroczyć 60 minut w trakcie pojedynczej sesji.

Dodatkowe ograniczenie zakłada też miesięczny limit transferu danych (tj. suma danych wysłanych oraz odebranych), który będzie wynosić nie więcej niż 750 MB w przypadku danego urządzenia lub zarejestrowanego użytkownika.