Minister Boni, minister administracji i cyfryzacji spotkał się z komisarz UE ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes i rozmawiał z nią m.in. o projekcie nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, który wprowadzi do krajowego porządku prawnego zapisy pakietu dyrektyw o łączności elektronicznej.

Poinformował ją, że na początku lipca będzie on przedmiotem obrad Rady Ministrów. Należy zakładać, że wczesną jesienią projekt zostanie uchwalony przez Sejm i Senat (wcześniej resort zapowiadał, że uda się je przyjąć jeszcze przed wakacjami).

Jednak zdaniem Michała Boniego przyjęty harmonogram pozwoli uniknąć kar fiansowych (112 tys. euro dziennie), jakie groziły Polsce za opóźnienia we wdrażaniu pakietu dyrektyw groziły w prawie telekomunikacyjnym.

Minister Boni przedstawił również plan prac legislacyjnych nad projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który m.in. wprowadzi do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. 4 lipca kończą się otwarte konsultacje społeczne i resortowe projektu i będzie on przedmiotem prac Rady Ministrów, aby jesienią można było go przesłać do parlamentu.