[b]GTS Energis [/b]złożył najlepszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez [b]Ministerstwo Spraw Zagranicznych[/b] na zakup usług telekomunikacyjnych.

Polegać one będą na zestawieniu, uruchomieniu i udostępnianiu przez całą dobę (przez trzy lata od podpisania umowy) symetrycznych łączy dostępowych wraz z urządzeniami teletransmisji, zapewniających dostęp do Internetu z możliwością uruchomienia protokołu bramy brzegowej BGP (Border Gateway Protocol) oraz IPS (Intrusion Prevention System).

MSZ wymaga, żeby wykonawca, w każdej z dwóch lokalizacji (na Al. J. Ch. Szucha oraz ulicy. Karmazynowej w Warszawie), uruchomił po dwa łącza o przepustowości gwarantowanej 140 Mb/s każde.

O kontrakt, którego budżet wynosił 2,16 mln zł netto, starało się pięć firm. Zwycięsko z rywalizacji wyszedł GTS Energis, który złożył ofertę na 1,63 mln zł netto.