Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał dzisiaj decyzję regulacyjną dla rynku piątego (dostęp szerokopasmowy), której konsekwencją będzie zdjęcie obowiązków regulacyjnych z Telekomunikacji Polskiej na rynkach dostępowych 11 gmin. Na ich obszarze operator narodowy nie będzie musiał aktywować nowych linii BSA. Dostępne będą tam natomiast hurtowe usługi LLU.

Deregulacja będzie dotyczyć m.in. takich rynków, jak warszawski, lubelski, czy białostocki. Na jednym z ostatnich spotkań prasowych TP prezes zarządu firmy, Maciej Witucki, przyznał, iż spodziewa się zmniejszenia nacisku konkurencyjnego na tych rynkach. UKE będzie musiał jeszcze wydać decyzję o zdjęciu z TP obowiązków regulacyjnych na tych rynkach.

Na razie urząd wydał decyzję, która reguluje obowiązki TP w pozostałych gminach. Po raz pierwszy zostały one zróżnicowane w zależności od zdefiniowanej przez UKE lokalnej sytuacji konkurencyjnej. Urząd podzielił gminy na trzy grupy: I – 2826 gmin, II – 229 gmin , III – 10 gmin w zależności od stopnia konkurencyjności tych rynków i siły TP na nich. Na obszarze gmin z grupy I obowiązki regulacyjne utrzymane zostaną na obecnym poziomie, na obszarach z kolejnych grup będą łagodzone.