Ericsson i T-Mobile podpisały trzyletni kontrakt na rozwój aplikacji i utrzymanie systemu billingowego w Polsce.

Aplikacja pozwoli T-Mobile dostosować się do zmiany w obrębie biznesu, technologii i wymagań operatorskich, a także zapewni rozwiązania do zarządzania cyklem eksploatacji. Umożliwia ona m.in. natychmiastowe zmiany w ofercie, stawkach i procedurach rozliczeniowych.

T-Mobile w Polsce wybrał poprzednio system rozliczeniowy Ericsson BSC IX, który jest teraz uzupełniony przez rozwiązanie umożliwiające rozwój i utrzymanie niezbędnych aplikacji biznesowych.

Szczegóły finansowe umowy nie zostały ujawnione.