Osiemnaście procent danych wzbudziło wątpliwości UKE

– Prowadzimy weryfikację danych zbieranych podczas inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnych, bo zależy nam na wysokiej ich jakości. Są przecież podstawą do istotnych decyzji regulacyjnych oraz do określania miejsc interwencji, do których kierowane są środki unijne na budowę sieci – mówi Agnieszka Gładysz, naczelnik wydziału analiz hurtowych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Jakie błędy popełniali operatorzy w tegorocznej kolekcji danych? Jakie zmiany mogą czekać SIIS w najbliższej przyszłości?

Publikacja: 29.05.2013 07:00

Osiemnaście procent danych wzbudziło wątpliwości UKE

Foto: ROL

rpkom.pl: – Kilka tygodni temu Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął weryfikację danych zebranych od operatorów podczas inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnych. Na jakim etapie jest ten proces?

Agnieszka Gładysz, naczelnik wydziału analiz hurtowych w UKE: – Sprawdzenie danych jest procesem wieloetapowym. Obejmuje zarówno automatyczną weryfikację danych – przy użyciu określonych reguł poprawności – jak procesy analizy i czyszczenia. Ten pierwszy etap rozpoczął się w kwietniu i trwał do zakończenia zbierania danych, tj. do połowy maja. Efektem tych prac będzie publikacja wyników inwentaryzacji dla rynku.

– Jaka część danych została zakwalifikowana, jako „podejrzana” i przedsiębiorcy muszą je zweryfikować? Na ile to poważny problem?

– Zebrane dane są wykorzystywane do projektowania decyzji regulacyjnych. Dlatego kwestię ich poprawności traktujemy bardzo poważnie. Zbiór danych ma bardzo złożoną strukturę i trudno porównywać dane różnych rodzajów, ale możemy ocenić, że potencjalne nieprawidłowości dotyczą ok. 18 proc. dotąd zebranych danych.

– Jakie nieścisłości UKE wychwytuje najczęściej?

– Najczęściej dotyczą zgodności przekazywanych danych z wymogami rozporządzenia do ustawy o wpieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych. Największe problemy sprawia podanie dokładnych danych adresowych – zgodnych z referencyjną bazą GUS – TERYT. Dodatkowo operatorzy podają pełne, lecz niepoprawne dane adresowe. Problem pochodzi z kanału sprzedaży tych operatorów, u których adres zostaje zapisany z błędem, a następnie błąd jest powielany w bazach danych.

Operatorzy mają również problem z podaniem wszystkich adresów, w których są w stanie świadczyć usługi, lecz nie posiadają tam aktywnych klientów. Wynika to z braku pełnej bazy wszystkich adresów lub niemożliwości stwierdzenia – bez fizycznej weryfikacji –  pod którymi adresami operator jest w stanie świadczyć usługi. Z tego powodu operatorzy podają zakres adresów, zamiast wymienić konkretne budynki.

– Na jakiej podstawie UKE stwierdza, że określone dane są kwalifikowane do weryfikacji?

– Weryfikowane są absolutnie wszystkie dane przekazywane do SIIS [Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej – przyp.rpkom.pl]. Porównujemy różne zbiory danych ze sobą, aby wykryć potencjalne ilościowe różnice. Natomiast dane bardziej szczegółowe odnosimy do danych zebranych w poprzednich turach inwentaryzacji.

– Ilu operatorów musi zweryfikować dane? Czy dotyczy to tylko to mniejszych operatorów czy także największych, takich jak TP, czy Netia?

– W tym roku UKE zwrócił się o przekazania danych inwentaryzacyjnych do 10 231 podmiotów. Potencjalne nieprawidłowości stwierdzono u około 2100. Problem dotyczy zarówno najmniejszych, jak i największych operatorów, ale zazwyczaj stopa błędów u tych największych jest bardzo mała. Dane są przez nich przygotowywane bardzo starannie. Bardzo nas cieszy interakcja, którą operatorzy podejmują z helpdeskiem SIIS na etapie przygotowywania danych. To pozwala wyjaśnić wątpliwości jeszcze przed przekazaniem danych i w jakimś stopniu ogranicza błędy.

– Operatorów, którzy otrzymali informacje o konieczności weryfikacji danych zbulwersowała informacja, że jeśli tego nie zrobią grożą im kary?

– Weryfikacja poprawi jakość danych. Należy pamiętać, że stanowią one podstawę do projektowania regulacji, jak również podejmowania ważnych decyzji w zakresie kierowania środków unijnych do miejsc, gdzie nie została jeszcze rozwinięta infrastruktura szerokopasmowa i zaspokojony popyt użytkowników. Regulatorowi przysługują narzędzia prawne pozwalające na wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do podmiotów, które nie wywiązały się z obowiązku sprawozdawczego. Traktujemy je jednak jako ostateczność. Dojrzały i odpowiedzialny rynek telekomunikacyjny na pewno potrafi zrealizować wspólne projekty bez używania sankcji.

– UKE w tym roku prowadzi po raz trzeci inwentaryzację. Czy operatorzy udostępniają swe dane chętniej niż trzy lata temu, tj. czy skuteczność pozyskiwania ich przez UKE jest większa?

– Śledząc postęp inwentaryzacji można się spodziewać, że uda się zgromadzić dane od większej liczby operatorów niż w latach ubiegłych. Niewątpliwym sukcesem inwentaryzacji jest ustalenie sytuacji wielu formalnych ISP. Dzięki licznym oświadczeniom potrafimy określić, kto rzeczywiście prowadzi działalność telekomunikacyjną, a kto widnieje tylko w rejestrze bez podejmowania aktywności. Mamy również nadzieję, że zastosowane w tym roku reguły poprawności danych podniosą jakość danych. Szczegółowe informacje na ten temat będą jednak dostępne dopiero po zakończeniu inwentaryzacji.

– Raport z inwentaryzacji sieci będzie opublikowany 30 czerwca. Czy w porównaniu z ubiegłym rokiem pojawią się jakieś nowe dane?

– Na pewno znajdą się w nim informacje, które były publikowane już w roku 2012. W tegorocznym raporcie będziemy chcieli również pokazać, jak rozwijały się usługi szerokopasmowe. Koncepcja raportu jest jednak jeszcze w opracowaniu.

– System SIIS jest po każdej inwentaryzacji modyfikowany. W jakim kierunku będą szły zmiany przed kolejną inwentaryzacją?

– Nie przewidujemy krytycznych zmian. Zakres zbieranych danych będzie podobny, choć sama struktura danych ulegnie niezbędnym modyfikacjom po doświadczeniach, które zebraliśmy w ramach już trzech wydań systemu SIIS.

– Dziękujemy za rozmowę.

rozmawiał Marek Jaślan

rpkom.pl: – Kilka tygodni temu Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął weryfikację danych zebranych od operatorów podczas inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnych. Na jakim etapie jest ten proces?

Agnieszka Gładysz, naczelnik wydziału analiz hurtowych w UKE: – Sprawdzenie danych jest procesem wieloetapowym. Obejmuje zarówno automatyczną weryfikację danych – przy użyciu określonych reguł poprawności – jak procesy analizy i czyszczenia. Ten pierwszy etap rozpoczął się w kwietniu i trwał do zakończenia zbierania danych, tj. do połowy maja. Efektem tych prac będzie publikacja wyników inwentaryzacji dla rynku.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej