11 tysięcy wniosków o warte 15 tys. euro bony na budowę sieci bezpłatnego dostępu do internetu WiFi złożyły gminy należące do państw Unii Europejskiej w dniach 19-20 września – poinformowała Komisja Europejska, zastrzegając, że to wstępne wyniki naboru.

To oznacza, że zainteresowanie akcją było ponad sześciokrotnie większe niż zakres programu WiFi4EU. W sumie bowiem KE rozdysponuje 26,7 mln euro w postaci 1780 bonów.

Jak podała Komisja, w ciągu pierwszych dwóch sekund od otwarcia naboru oferty złożyło ponad 2 tys. gmin.

Jak podano, obecnie trwa weryfikacja wniosków. Zwycięzcy zostaną wskazani spośród tych gmin, które najszybciej przesłały wnioski, ale jest także kryterium dodatkowe. KE zależy a tym, aby dotowane punkty z WIFI nie były zlokalizowane blisko siebie (mówi o równowadze geograficznej). Na każdy kraj przypada minimum 15 i maksymalnie 142 bony.