Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe ogłosiło przetarg otwarty na rozbudowę platformy sprzętowo-programowej systemu telefonii IP. Wykonawca będzie odpowiadał za przygotowanie projektu technicznego a następnie za dostawę, instalację oraz konfigurację urządzeń i oprogramowania. Do jego obowiązków będzie należało również przeszkolenie trzech osób z zakresu telefonii IP.

Zamawiający szacuje wartość projektu w przedziale 0,125-10 mln euro. Wadium, które muszą wnieść zainteresowane firmy określono jednak na 50 tys. zł co pozwala szacować wartość przedsięwzięcia na ok. 1,5 mln zł. Umowa musi zostać zrealizowana w 126 dni od podpisania umowy.

Oferty w przetargu są zbierana do 26 lipca. Wśród warunków, które musi spełniać wykonawca jest m.in. realizacja podobnego projektu dla 1,5 tys. abonentów o wartości co najmniej 1 mln zł.