Grupa telekomunikacyjna LoVo, świadcząca usługi telefonii internetowej na rynku B2B wypracowała w ubiegłym roku ponad 20 mln zł przychodu. W tym roku firma liczy na ich zwiększenie do 30 mln zł, co oznacza uzyskanie 50 proc. dynamiki wzrostu.

Optymizmem zarząd firmy napawają wyniki I kw. 2013 roku, w którym grupa osiągnęła 30 proc. wzrost sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, a przychód sięgnął 6,5 mln zł netto.

W ostatnich miesiącach grupa Lovo podpisała 30 nowych umów międzyoperatorskich, świadcząc obecnie usługi dla ponad 400 podmiotów na rynku usług hurtowych. Szybki rozwój firmy w najbliższych miesiącach mają także zapewnić nowe rozwiązania i produkty, nad którym pracuje dział badań i rozwoju.

– Obecnie grupa koncentruje się na rozwoju nowych technologii i budowie infrastruktury. Nasi eksperci pracują nad kilkoma projektami, które staną się podstawą rozwoju firmy w najbliższych latach. Jednym z nich jest platforma Trafix C5 tworząca zintegrowane środowisko przeznaczone dla operatorów, które pozwoli im na skorzystanie z usług telekomunikacyjnych bez konieczności poniesienia znaczących inwestycji w infrastrukturę – mówi Andrzej Dąbrowa, członek zarządu grupy LoVo.

W ostatnich 12 miesiącach firma zwiększyła zatrudnienie niemal o połowę. Obecnie w firma pracuje blisko 40 osób w dziale sprzedaży oraz badań i rozwoju produktów. Zarząd grupy prowadzi też  rozmowy z kolejnymi funduszami inwestycyjnymi. Uzyskane środki mają przełożyć się na zwiększenie wolumenu sprzedaży, rozwój sieci sprzedaży oraz wprowadzenie nowych produktów i usług.