Audytel: polski rynek data center największy w Europie Środkowowschodniej

Publikacja: 28.05.2019 15:35

O niecałe 5 proc. do 93 tys. m kw. urosła powierzchnia kolokacyjna w centrach przetwarzania danych w Polsce w 2018 r. – szacuje firma doradczo-analityczna Audytel w najnowszej wersji raportu na temat tego rynku, wyciąg z którego otrzymaliśmy.

Tym samym Polska umocniła się na pozycji lidera w regionie Europy Środkowowschodniej.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że dynamika rozwoju zmniejszyła się nieco w oczekiwaniu na konsolidację, która ma przynieść kolejny impuls rozwojowy. Po rekordowych latach 2016-2017, gdy przybyło odpowiednio 10,5 tys. m kw. i 9 tys. m kw. powierzchni kolokacyjnej, w ubiegłym roku zaoferowano niespełna 4 tys. m kw (wzrost o 4,5 proc.) nowej powierzchni – wyliczono.

Analitycy Audytela podkreślają, że średni wskaźnik wypełnienia powierzchni wrócił do poziomu ok. 67 proc. (z ok. 60 proc. w latach 2016-17).

„Wydaje się zatem, że spadek dynamiki podaży w roku 2018 nie jest zapowiedzią trwałego spowolnienia. Raczej należy to wiązać z długością cyklu inwestycyjnego, który w przypadku tego typu obiektów wynosi od 2 do 3 lat, oraz po części z bardziej konserwatywną polityką inwestycyjną polskich operatorów data center, zmęczonych wojną cenową” – ocenia Audytel.

„Pomimo wyodrębnienia się grupy liderów (ATM, T-Mobile, Polcom, Beyond), rynek usług data center w Polsce charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem. Udziały rynkowe 10 największych graczy zbierają się łącznie do tylko ok. 45 proc. dostępnej powierzchni kolokacyjnej i żadnemu z nich nie udało się jak dotąd zdobyć trwałej przewagi konkurencyjnej. Można oczekiwać, że wraz ze wzrostem rynku będzie następować jego konsolidacja” – podaje Audytel.

Doradcza firma zauważa również, że rynek data center w Polsce jest też nadal mocno rozproszony: około 60 proc. obiektów komercyjnych stanowią te poniżej 500 m kw. i jednocześnie wykazuje duży rozrzut w zakresie skali i zakresu świadczonych usług.

Nowe serwerownie są coraz większe i budowane są od razu z myślą o spełnieniu standardów międzynarodowych oraz o wysokiej jakości i bezpieczeństwie świadczonych usług. Coraz większa liczba operatorów stara się przykładowo o certyfikację na ISO 27001.

– Stare, źle zabezpieczone, małe i nieefektywne kosztowo obiekty będą stopniowo likwidowane. Przyczyni się do tego zarówno presja kosztowa (przy wysokim PUE i rosnących cenach energii, koszt tej ostatniej może przewyższać koszty samej kolokacji) jak presja na wzrost bezpieczeństwa danych oraz zapewnienie ciągłości działania– tłumaczy Grzegorz Bernatek, ekspert Audytela.

Audytel przekonuje, że usługi data center i przetwarzania w chmurze mają zatem w Polsce duże perspektywy wzrostu, i to pomimo pewnego konserwatyzmu wśród klientów biznesowych i instytucjonalnych, w szczególności jeśli chodzi  o nowe technologie i outsourcing usług.

Zdaniem autorów raportu, o dobrych perspektywach może świadczyć również bardzo duże zainteresowanie międzynarodowych podmiotów szukających szans na  zaistnienie  na polskim rynku. Przejawia się to zarówno w liczbie chętnych instytucji biorących udział w projektach sprzedaży, jak również firm szukających miejsc lub planujących inwestycje typu „green field”.

– Wejście dużych międzynarodowych graczy na rynek polski, może dużo zmienić i przyspieszyć tempo rozwoju rynku oraz doprowadzić do realnej konsolidacji – dodaje Bernatek. – Tym bardziej, że to właśnie ci gracze działają z długoterminową wizją i mają znacznie większe zasoby kapitałowe – uważa.

„Raport data center- edycja 2019” dostępny jest tutaj.

O niecałe 5 proc. do 93 tys. m kw. urosła powierzchnia kolokacyjna w centrach przetwarzania danych w Polsce w 2018 r. – szacuje firma doradczo-analityczna Audytel w najnowszej wersji raportu na temat tego rynku, wyciąg z którego otrzymaliśmy.

Tym samym Polska umocniła się na pozycji lidera w regionie Europy Środkowowschodniej.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?