Mrągowo w woj. warmińsko- mazurskim kończy projekt budowy sieci światłowodowej o długości 13 kilometrów, która połączy wszystkie jednostki organizacyjne miasta oraz powiatu.

Przy okazji tego projektu w stolicy polskiego country pojawi się 60 hotpsotów z darmowym, bezprzewodowym Internetem. Sieć zostanie uruchomiona w marcu i swym zasięgiem pokryje praktycznie całe miasto.

Cały projekt zakłada połączenie 26 jednostek publicznych wspólną siecią. W ramach projektu zostały także podłączone urządzenia dostępowe dla mieszkańców (PIAP – Public Internet Access Point – publiczny punkt dostępu do internetu ). Znajdują się one m.in. w starostwie powiatowym i Miejkim Domu Kultury.

Budowę szerokopasmowej sieci światłowodowej Mrągowao rozpoczęło w tamtym roku. Koszt inwestycji to ponad 3,8 mln zł, z czego 3,2 mln zł to dofinansowanie z RPO. Instytucją wiodącą w projekcie jest Powiat Mrągowski, a partnerem – Miasto Mrągowo, które wkład własny pokryły po połowie.