NR KRS: 368094

Dane finansowe i operacyjne

Zarząd i dane teleadresowe w zasobach KRS

(do 2010 r. spółka z o.o. pod KRS 227520)