Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, powiedziła, że ostateczna decyzja o ewentualnym podziale Telekomunikacji Polskiej na część hurtową i detaliczną zostanie podjęta po zakończeniu obowiązywania porozumienia UKE – TP z 2009 r., tj. dopiero w październiku.

Wcześniej urząd dokona oceny wpływu porozumienia na rynek. Choć dodała, że obecna analiza raportów z audytu pozwala na pozytywną ocenę porozumienia.

– W dwóch podstawowych obszarach porozumienia związanych z realizacją zasady niedyskryminacji i rozwojem infrastruktury nastąpił znaczny postęp – powiedziała. Dodała, że TP do 31 marca 2012 r. – zgodnie z porozumieniem – miała wybudować 895,3 tys. linii telekomunikacyjnych, a powstało 912,4 tys. – Czyli wybudowano 17,1 tys. łączy więcej niż planowano – dodała.

W porozumieniu z UKE zawartym w październiku 2009 roku TP zobowiązała się do realizacji programu inwestycyjnego, obejmującego m.in. wybudowanie do końca grudnia 2012 roku i zmodernizowanie 1,2 mln łączy szerokopasmowych. W styczniu tego roku strony podpisłay aneks do porozumienia. Zgodnie z nim TP wybuduje 220 tys. nowych łączy szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, a nie jak zakładano wcześniej – powyżej 6 Mb/s i ma na to czas do marca 2013 roku, a nie do końca grudnia 2012 r.