Komenda Główna Straży Granicznej zleci spółce Consortia uruchomienie sieci WLAN na drogowych przejściach granicznych w Terespolu i Grzechotkach oraz kolejowych przejściach granicznych w Kuźnicy i Terespolu. Obie inwestycje obejmują dostawę infrastruktury teleinformatycznej, budowę sieci LAN i systemu telefonii IP.

Inwestycja podzielona jest na dwie części. Dotyczą one – oddzielnie – drogowych i kolejowych przejść granicznych. Na każdą z nich zamawiający rozpisał osobny przetarg. Miały one charakter otwarty. O każde z zamówień zabiegały po cztery spółki. Oba zdobyła Consortia.

Łączna wartość prac, które wykona dla Straży Granicznej, wynosi 3,92 mln zł. Wartość kontraktu jest zbliżona do budżetu zarezerwowanego na ten cel. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych.