Od początku tygodnia Władza Wdrażająca Programy Europejskie przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów budowy sieci dostępowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.4. To jedyny nabór w tym roku.

Pieniądze przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ale też organizacji pozarządowych (typu non-profit). Mogą one pozyskać dofinansowanie na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji internetu, a końcowymi użytkownikami sieci szerokopasmowej.

Budżet obecnego konkursu to 31,8 mln euro. Minimalna kwota dofinansowania, to 30 tys. zł. Maksymalny okres realizacji inwestycji wynosi 24 miesiące. Konkurs potrwa do 30 grudnia br.

Na lata 2007-2013 w całym programie zarezerwowano na ten cel 200 mln euro (w tym 170 mln euro to wkład unijny). Władza Wdrażająca Programy Europejskie, która rozdziela te dotacje do 30 września br. podpisała 152 umowy o dofinansowanie na 158,1 mln zł. Kolejne 89 firm czeka na zawarcie kontraktów.

Jednak nawet ich zawarcie oznacza, że zakontraktowane zostanie dopiero 35 proc. dostępnych środków (294 mln zł). Wydatki są jeszcze niższe – wydano niecały 1 proc. budżetu.