Udział Ericssona w światowym rynku dostawców sprzętu telekomunikacyjnego spadł z 27 proc. w roku 2011 do 24 proc. w roku ubiegłym – wynika ze wstępnych analiz firmy.

Firma tłumaczy to przede wszystkim to pogorszeniem swej pozycji na rynku wyposażenia sieci mobilnych, gdzie jej udział zmalał z 38 proc. w 2011 roku do 35 proc. w 2012 roku.

Ericssonowi udało się natomiast utrzymać rynkowe udziały (40 proc.) w segmencie bazowych stacji radiowych. Sukcesy odnosi też w segmencie LTE, gdzie jest światowym liderem w dostawach tego sprzętu.

Firma zwiększyła też w 2012 r do 13 proc. swój udział na rynku usług dla telekomów, który jest jednakże bardzo rozdrobniony.