Stawka MTR, jaką P4 decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej powinno pobierać od konkurencyjnych operatorów, to dziś 27,21 gr netto za minutę. Jak się dowiadujemy, nie korzysta z niej Aero2. Jak informuje nas Jacek Niewęgłowski, członek zarządu P4, w rozliczeniach z tym operatorem nadal obowiązuje stawka 35 gr. Powód?  Według przedstawiciela P4, Aero2 nie zakończyło jeszcze procedury zmiany stawki. Stosowny aneks P4 wystosowało w połowie roku, ale nie wrócił on jeszcze podpisany z Aero2.

Powód prawdopodobnie jest prosty: Aero2 nie wymienia z operatorami ruchu głosowego, jako operator skoncentrowany na budowie sieci transmisji danych. Od strony formalnej jednak Aero2 mogłoby terminować i wysyłać ruch głosowy, choć z P4 np. nie ma nawet odpowiedniego punktu styku.