Reliance Communications, indyjski operator świadczący zintegrowane usługi telekomunikacyjne, podpisała z Ericssonem ośmioletnią umowę o wartości 1 mld dol. dotyczącą eksploatacji sieci przewodowych i bezprzewodowych w północnych i zachodnich stanach Indii oraz zarządzania nimi.

Umowa przewiduje, że Ericsson będzie zarządzać codzienną eksploatacją sieci przewodowych i bezprzewodowych oraz przejmie odpowiedzialność za prace konserwacyjne w terenie, eksploatację i planowanie operacyjne sieci mobilnych Reliance Communications — 2G, CDMA i 3G.

Infrastruktura Reliance Communications w Indiach obejmuje 24 tys. miast i 600 tys. wsi, w których firma oferuje konwergentne usługi przesyłania głosu, danych i wideo.

Ericsson podkreśla, że  to jedna z pierwszych umów w sprawie konwergentnych usług zarządzanych w sieciach bezprzewodowych i przewodowych w Indiach.

Umowa będzie realizowana z uwzględnieniem określonej umowy SLA.