Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił przetarg nieograniczony na  „Budowę i utrzymanie systemu monitorowania parametrów usług szerokopasmowych”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, uruchomienie i wdrożenie systemu monitorowania parametrów usług szerokopasmowych oraz jego utrzymanie i serwis gwarancyjny. Jednym z istotnych wymagań jest, że System Monitorowania Jakości Internetu musi  współpracować z  systemem Polska Szerokopasmowa w zakresie udostępniania aplikacji pomiarowej  poprzez portal Polska Szerokopasmowa oraz wizualizacji w portalu raportów i wyników pomiaru, w tym w szczególności z systemem wizualizacji map cyfrowych.

Zainteresowani mogą składać oferty  do 2 sierpnia br.