Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał werdykt z odwołania Polskiej Telefonii Cyfrowej od decyzji, którą regulator w 2010 r. ustalił stawki za terminację SMS w sieci mobilnej operatora. Decyzja UKE – w zasadniczej części – została podtrzymana przez SOKiK.

UKE przeprowadził regulację hurtowego rynku SMS w 2010 r. i w ramach tej procedury doprowadził do administracyjnego ustalenia stawki na termrnację krótkich wiadomości tekstowych na 5 gr. netto z okresem przejściowym (i przejściową stawka 8 gr.) 1,5 roku. Docelowa obniżka była trzykrotn w stosunku do stawek, jakie obowiązywały w relacjach hurtowych pomiędzy operatorami do przełomu 2010/2011. PTC najdłużej opierała się przed wdrożeniem decyzji.

Ponadto skorzystał ze ścieżki odwoławczej ode decyzji SMP, jaką wydał UKE. Jak na razie nieskutecznie (przysługuje mu dalsza procedura odwoławcza). SOKiK w ostatnim orzeczeniu nie miał wątpliwości, co do meritum decyzji UKE. Uchylił ją w dwóch punktach, określających  zasady dostępu do sieci wirtualnych i inteligentnych, które wedle SOKiK nie powinny zostać objęte przedmiotową decyzją.