Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał 9 grudnia bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Netię kontroli nad wrocławską Telefonią Dialog. Wartość tej transakcji, zawartej ze spółką KGHM Polska Miedź, wynosi 944 mln zł.

Poprzedniego dnia urząd antymonopolowy zgodził się, żeby Netia przejęła Crowley Data Poland za 104 mln zł.