Liczba użytkowników usługi IPTV na świecie w tym roku przekroczy 100 mln, a w 2017 roku sięgnie 181,1 mln – szacuje firma Pyramid Research.

– Między 2008 a 2012 rokiem liczba subskrybentów IPTV rosła imponującym tempie, około 40 proc. średni rocznie – mówi Guillermo Hurtado, analityk Pyramid Research. Krajami, gdzie usługa ta ma najwięcej użytkowników są Chiny, Francja i USA. W każdym z nich jest ponad 10 mln subskrybentów usługi, a biorąc te trzy państwa razem, to znajduje się w nich  53 proc. użytkowników IPTV na świecie. Rejonem świata, gdzie usługa ta jest najbardziej rozpowszechniona jest region Azji i Pacyfiku (ponad 45 proc. użytkowników IPTV na świecie na koniec 2012 r.). Jednak największa penetracja usługami jest w Europie Zachodniej (14,4 proc.) i Północnej Ameryce (8,8 proc.)

Według szacunków Pyramid Research przychody z segmentu IPTV będą do 2017 roku rosnąć w średniorocznym tempie 16 proc. i osiągną na koniec tego okresu wartość 44 mld dolarów.