Nabór wniosków o dofinansowanie w trybie I rundy aplikacyjnej 2012 r. w ramach działania 8.4 PO IG (budowa sieci ostatniej mili) rozpocznie się 16 maja 2012 r. i będzie trwał do 29 czerwca 2012 r. – ogłosiła Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE).

Kilka dni wcześniej WWPE wydała komunikat o anulowaniu  naboru wniosków o dofinansowanie w trybie I rundy aplikacyjnej 2012 r. w ramach działania 8.4 PO IG, który miał się rozpocząć w dniu 30 kwietnia 2012 r. Jako przyczynę  WWPE podała błędy wykryte w inwentaryzacji przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, stanowiącej jedyne źródło kwalifikowalności obszaru projektu. Nabór miał zostać ponownie ogłoszony niezwłocznie po uzyskaniu zapewnienia ze strony UKE o poprawności danych.

UKE poinfromował, że natychmiast zareagował na informacje o nieścisłościach w wykazie miejscowości, w których mogą być realizowane projekty w ramach działania 8.4 PO IG i  27 kwietnia 2011 r. udostępniony został zaktualizowany wykaz miejscowości, w których mogą być realizowane projekty w ramach działania 8.4 PO IG.