Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, iż zakupi usługi prawne na potrzeby wsparcia projektów budowy regionalnych sieci szerokopasmowych. Zadaniem zaangażowanej osoby będzie przygotowywanie „opinii, analiz i propozycji rozwiązań”. Będzie je pełniła od 20 listopada br. do końca 2011 r.

W ministerstwie nie udało nam się uzyskać dokładnych informacji o genezie i celu pozyskania tych usług, ale prawdopodobnie są one związane z faktem realizacji przez resort łączności tzw. projektu systemowego, czyli programu wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, które podejmują budowę regionalnych sieci szerokopasmowych.

Kandydaci, jakich szuka Ministerstwo, muszą się legitymować co najmniej 4-letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej operatora telekomunikacyjnego lub podmiotu administracyjnego oraz uprawnieniami radcy prawnego.

Resort nie dał kandydatom zbyt wiele czasu na przygotowanie oferty: ogłoszenie zostało opublikowane wczoraj, a zgłoszenia przyjmowane są do poniedziałku 14 listopada.