Suntech podpisał z konsorcjum firm Egis Poland i Infostrategia umowę na dostarczenie systemu do paszportyzacji dla Dolnośląskich Sieci Szerokopasmowych (DSS). System SunVizion Network Inventory, który wdroży Suntech, ma ułatwić zarządzanie infrastrukturą DSS umożliwiając szybki dostęp do szczegółowej informacji o całej sieci oraz jej dowolnie wybranych fragmentach.

Budowa DSS to warta 40 mln euro inwestycja, dzięki której dolnośląskie gminy zostaną połączone światłowodem o długości ponad 1600 km. Projekt ma na celu likwidację miejsc wykluczenia informacyjnego, czyli obszarów, gdzie dotąd ze względu na niską opłacalność nie działał żaden operator telekomunikacyjny. Projekt przewiduje prawie 600 punktów dostępu do sieci szerokopasmowej, w której zasięgu znajdzie się ponad tysiąc wsi i małych miejscowości. Budowa DSS realizowana jest w ramach unijnego projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

Konsorcjum firm Egis Poland oraz Infostrategia pełni funkcję inżyniera kontraktu budowy DSS.