[b]Urząd Komunikacji Elektronicznej[/b] [link=http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/poland/registered_notifications/pl20101105/withdrawal_1105pdf/_EN_1.0_&a=d]wycofał[/link] z [b]Komisji Europejskiej[/b] notyfikację projetu[link=http://www.rp.pl/artykul/513964.html] decyzji ustalającej ceny terminacji krótkich wiadomości tekstowych[/link].

– Po przeprowadzeniu postępowania konsultacyjnego i konsolidacyjnego oraz w wyniku rozmów z Komisją Europejską przedstawiono nam wątpliwości związane z notyfikowanymi projektami decyzji. Prezes UKE postanowił zatem wycofać projekty celem ich uzupełnienia i doprecyzowania – mówi Piotr Dziubak, rzecznik UKE. Nie chce on powiedzieć, jakie elementy projektu decyzji zostaną poprawione. Oczywiście, UKE nie wycofuje się z planów uregulowania rynku terminacji SMS. Jak podaje UKE w ciągu kilku ostatnich lat konieczność czasowego wycofania projektu decyzji z procesu notyfikacji miała miejsce cztery razy. Wynika zwykle z oczekiwań Komisji na dodatkowe informacje lub argumenty.

Przypomnijmy, że polski regulator chce ustalić stawki na rynku SMS na równym poziomie 0,05 zł netto we wszystkich infrastrukturalnych sieciach mobilnych.