Ministerstwo Gospodarki przesłało do konsultacji społecznych projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. W projekcie mowa jest przede wszystkim o redukcji obowiązków informacyjnych wobec administracji publicznej, ale nie tylko.

Z danych zebranych przez Ministerstwo Gospodarki wynika, że różnego rodzaju obowiązki informacyjne wynikające z Prawa telekomunikacyjnego kosztują rocznie przedsiębiorców ok. 140 mln zł. Na ich wypełnienie poświęcić trzeba ok. 22 mln roboczogodzin rocznie.

Do najdroższych i najbardziej czasochłonnych czynności, wedle danych Ministerstwa, należą działania informacyjne i posprzedażowe wobec abonentów. Utrzymywanie infolinii informacyjnych (13,7 mln roboczogodzin, koszt 40,5 mln zł), rozpatrywanie reklamacji (4 mln roboczogodzin, koszt 12 mln zł), dostarczanie informacji o zrealizowanych usługach (142 tys. roboczogodzin, koszt 27 mln zł). Resort gospodarki musi się zresztą posługiwać specyficzną metodyką, ponieważ wymienione wyżej sumy nie wydają się całkiem adekwatne do kosztów ponoszonych przez operatorów na właśnie te działania wobec abonentów.

Zestawienie wymienia także obowiązki operatorów wobec Prezesa UKE m.in. poddawanie się kontrolom urzędu (23 tys. roboczogodzin, koszt 668 tys. zł), czy wypełnienia formularzy informacji statystycznej (12 tys. roboczogodzin, koszt 200 tys. zł).

Ministerstwo Gospodarki, w ramach konsultacji, zaprasza zainteresowane strony do komentarzy odnośnie poszczególnych obowiązków informacyjnych, propozycji co do uchylenia, bądź ograniczenia częstotliwości podawania obligatoryjnych informacji.