Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikował sprawozdanie z działalności w 2012 roku, w którym swoją kadencję rozpoczęła Magdalena Gaj. W porównaniu ze sprawozdaniem za 2011 roku, kiedy funkcję prezesa pełniła Anna Streżyńska jest ono obszerniejsze i liczy 135 stron. Sprawozdanie za rok 2011 liczyło 105 stron, a za 2010 rok – 88 stron.

W sprawozdaniu za 2012 r. prezes UKE podkreśla, że przedstawiła nową Strategię Regulacyjną, wytyczając najważniejsze kierunki działania urzędu regulacyjnego w obszarze rynków telekomunikacyjnego i pocztowego do roku 2015.

Za szczególnie ważne  ubiegłoroczne wydarzenie prezes UKE uznaje nowelizację ustawy Prawo telekomunikacyjne, przygotowaną przy współpracy z Ministrem Administracji i Cyfryzacji. Dzięki tej nowelizacji oraz zmianom w tzw. megaustawie, doprecyzowane zostały przepisy z zakresu dostępu do nieruchomości oraz wykorzystania istniejącej infrastruktury.

W ubiegłym roku UKE zaczął też  pracę nad stworzeniem Sytemu Monitorowania Jakości Internetu.  Ma on umożliwiać użytkownikom Internetu, jak podkreśla UKE w sposób nowatorski, przeprowadzenie pomiarów jakości podłączenia do Internetu wraz z automatycznym raportowaniem wyników do UKE. SMJI będzie mierzył parametry jakościowe sieci w odniesieniu do stosowanych protokołów sieciowych w celu dostarczenia pełnego obrazu jakości połączenia dla branych pod uwagę usług oraz aby wykryć nieautoryzowane działania (np. limitowanie pasma dla usług p2p).

W 2012 r. rozpoczął się też proces elektronizacji wydawania pozwoleń radiowych i decyzji związanych z wykorzystywaniem urządzeń radiowych przez operatorów komórkowych. Zakończone zostały przygotowania infrastruktury telekomunikacyjnej po stronie Urzędu. Po wyrażeniu zgody przez poszczególnych operatorów komórkowych rozpocznie się przesyłanie decyzji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Przewiduje się, że rocznie za pośrednictwem platformy może być przesyłanych ponad 20 tys. decyzji.