O 5,5 mln zł zdołała podnieść przychody w III kwartale bieżącego roku [b]Telefonia Dialog[/b] – wynika ze sprawozdania finansowego opublikowanego przez jego właściciela – koncern [b]KGHM[/b]. Przychody całej grupy kapitałowej Dialogu (operator ma w niej dominujące znaczenie) w III kwartale wyniosły 134 mln zł, a narastająco od początku roku 394 mln zł. To odpowiednio 3,9 i 1,3 proc. więcej, niż w ubiegłym roku. Zarząd spółki tłumaczy to przede wszystkim wzrostem sprzedaży usług głosowych na liniach WLR, wzrostem sprzedaży usług IPTV i transmisji danych. Zmiana pozostałych parametrów finansowych spółki nie jest jednak już zawsze tak korzystna.

Liczba wszystkich linii dzwoniących w sieci Dialogu wynosiła w III kwartale 712 tys., a liczba użytkowników szerokopasmowego dostępu 156 tys. W mobilnej sieci Dialogu (na infrastrukturze [b]Polkomtela[/b]) dzwoniło 22 tys. kart SIM.