Emitel, operator radiodyfuzyjny, którego oferta w przetargu na częstotliwości 1800 MHz nie przeszła pierwszego etapu weryfikacji, przesłał pocztą wnioski o rezerwacje trzech bloków pasma i zamierza złożyć wniosek o unieważnienie całego przetargu – dowiaduje się się rpkom.pl.

Podobnie jak Sferia, Emitel nie zgadza się z decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej o odrzuceniu oferty z przyczyn formalnych.

Niewykluczone, że pojawi się też wniosek o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji UKE o przyznaniu rezerwacji pasma zwycięzcom przetargu: P4 (Play) i PTC (T-Mobile).

Czas na złożenie odwołań upływa w przyszłym tygodniu: 21 dni od daty rozstrzygnięcia, które miało miejsce 13 lutego br.