Od 9 stycznia w Stanach Zjednoczonych bankierzy inwestycyjni odpowiedzialni za sprzedaż tzw. obligacji śmieciowych Polkomtela rozpoczną spotkania z inwestorami w sprawie emisji o równowartości 900 mln euro – podała agencja Bloomberg.

Według niej emisja objąć może zarówno papiery denominowane w dolarach, euro jak i w złotych. O tym, że Polkomtel może opublikować memorandum ofertowe w USA w nadchodzącym tygodniu media donosiły już kilka dni temu. Środki z emisji obligacji spłacą zadłużenie pomostowe zaciągnięte na zakup Polkomtela.

Według agencji Bloomberg, emitentem walorów będzie spółka Eileme 2 AB. Jak wynika z danych rejestrowych, jest ona jedynym bezpośrednim udziałowcem Spartan Capital Holdings, nowego właściciela akcji Polkomtela.