Aster obniżył z 7,60 zł do 6,58 zł cenę, jaką jest skłonny zapłacić za jedną akcje Hyperiona w w ogłoszonym w lutym wezwaniu. Jednocześnie Aster chce objąć akcje, które dadzą mu 66 proc. (8,1 mln akcji), a nie 50 proc. plus jedna akcja (6,1 mln akcji), jak to pierwotnie ogłosił. Po obniżeniu ceny wezwania – w przypadku powodzenia – zapłaciłby jednak za walory Hyperiona 53,5 mln zł a nie 62 mln zł. Przedstawiciele Aster wciąż jednak deklarują chęć przejęcie konglomeratu sieci FTTH. Zarząd Hyperiona wydał jednak wczoraj oświadczenie, w którym stwierdził, że cena aproponowana przez Aster – i to jeszcze przed obniżką – nie odpowiada wartości godziwej spółki