O 21,3 proc., czyli w liczbach nominalnych 2,43 subskrypcji na 100 mieszkańców wzrosła netto penetracja szerokopasmowym stacjonarnym dostępem w Polsce w okresie czerwiec 2010 – czerwiec 2011 – wynika z opublikowanego ostatnio raportu OECD. Dało to Polsce pierwsze miejsce w rankingu tempa wzrostu rynku przed Francją, Wielką Brytanią, Grecją i Estonią.

W rankingu penetracji nasz kraj jednak nieodmiennie pozostaje daleko: wedle raportu OECD na piątym miejscu od końca pośród 39 państw.

Analitycy OECD wskazują przy tym na spadające tempo wzrostu stacjonarnego rynku dostępowego we wszystkich państwach zrzeszonych w tej organizacji. W okresie od grudnia 2010 do połowy roku 2011 przybyło 2,25 proc. nowych abonentów dostępu wobec wzrostu ich liczby o przeszło 6 proc. w II połowie roku 2010.

Liczba mobilnych dostępów natomiast urosła w krajach OECD w I poł. bieżącego roku o 14 proc. i o 26 proc. w okresie czerwiec 2010 – czerwiec 2011. Według statystyk OECD Polska znalazła się na piętnastym miejscu pośród (34) krajów o najwyższej penetracji tymi usługami, ze wskaźnikiem prawie 51 proc. Przy czym obejmuje on zarówno usługi dedykowanego dostępu przez modemy, jak i pakiety aktywowane na telefonach komórkowych. Jeżeli chodzi o usługi dostępowe przez modemy, to OECD szacowało ich penetrację w Polsce w połowie roku na 8,2 proc. (3,1 mln aktywacji), wobec średniej w OECD 17,3 proc.