Giełdowa platforma DTH zawarła porozumienie z [b]Zygmuntem Solorzem-Żakiem[/b] i [b]Hieroniem Rutą[/b] (oraz z ich spółkami zależnymi) w sprawie odkupu 100 proc. akcji [b]Telewizji Polsat[/b]. Cyfrowy Polsat zapłaci za nie 3,7 mld zł. Rozliczenie nastąpi w gotówce i w papierach dłużnych. Sprzedający zainkasują łącznie 2,6 mld zł w gotówce.

Zygmunt Solorz kontroluje Cyfrowy Polsat, dzięki czemu po transakcji nie straci kontroli nad stacją telewizyjną. Cyfrowy Polsat miał w ubiegłym roku 1,279 mld zł przychodu, a Telewizja Polsat 1,045 mld zł.

Zygmunt Solorz kojarzony jest z grupą [b]Aero 2[/b], która prowadzi forsowne inwestycję w mobilną sieć telekomunikacyjną w Polsce. Korzysta z niej dzisiaj Cyfrowy Polsat.